4957 resultaten

1485-03

folio 1 vóór I 1484-1486
Transportregister Haarlem

Jacob Joestendochter met Jacob Claes [rest weg] vercoopt aan mr Jan van Velzen een ….. [rest weg], erve ende geboemte [buiten] St Janspoorte, zuid: der stede cingel, west: Pieter Ritant, noord: Bruyninck van Boschuysen, oost: Melis Pa…. [Pauw ?]. Mr Jan, met Dirck Claes als voogd, belooft haar haar leven lang ieder jaar 2 R gld te betalen, met ingang van 1 mei 1486

1485-03

folio 1 vóór I 1484-1486
Transportregister Haarlem

Symon Aerntsz sceepmaker erkent schuldig te zijn aan Jo Jane Symoen [?] de jonge 40 gld

1485-03

folio 1 vóór I 1484-1486
Transportregister Haarlem

Aecht mr Dirc Zybrantsz de barbier weduwe, met haar broer Allart Woutersz als voogd, en Sijmon Dircsz lepelaer als voogd van Zybrant Dircszoon, der voors. Aechte zoon, aan Dirck Claesz van Scoerl een huis en erve liggende op d'oude graft, an d'een zide: Neel coman Loue [?] weduwe, an d'ander zide: de steghe an Dode [?] zijde, afterwaerts streckende an Neel voors. Item een boomgaart met geboomte gelegen over de voors. stege. Alles zoals wylen haar man van Claes van der Meer gekocht had

1485-03

folio 1v vóór I 1484-1486
Transportregister Haarlem

Aelbrecht Vrericxz en zijn wyf Griete Gysbrechtsdochter, maken Arys, Frans en Gysbrecht he ze [heuren zone ?] drie kinderen, ende Frans en Dirk Gysbrecht he ze [heuren zone ?] kinderen intasten in heure goeden met eenre hant

1485-03-21

folio 1v vóór I 1484-1486
Transportregister Haarlem

Jan Dircsz van Alckmaer schuldig Nanning Ockersz, poorter van Haarlem, 60 R gld en 15 st. Onderpand: het Rynschip dat hij van hem gecoft heeft. Testes: Henrick van der Huel, Warnaer Baerntsz. Verleden 21 Maert 1485

1485-03

folio 1v vóór I, I 1484-1486
Transportregister Haarlem

Floris Claesz verkoopt aan Dirc Jordensz ½ van een huis en erf in de Corte Begynestraat, an d'een zide: Jan Aelbrechtsz, an d'ander zide: Zyburch Jan Dircsz weduwe, afterwaerts streckende an de selve weduwe

1485-03

folio 1v I 1484-1486
Transportregister Haarlem

Floris Claesz voors. verkoopt aan Dirc Jansz ½ van een huis en erf op oude Haerlem, daerof de voors. Dirc de wederhelft reeds toebehoort, an d'een zyde: Adriaen Walichsz, an d'ander zyde: Ruyvens toren, afterwaerts streckende an Dirc Jansz voors.

1485-03

folio 2 I 1484-1486
Transportregister Haarlem

Griet Jan Claesz weduwe met haar zoon en voogd Dirc Jansz t Groot, lijt van Katrijn, haar dochter wegen, schuldig te zyn aan Florys Claesz en Dirc Jansz tesamen 23½ R gld

1485-03

folio 2 I 1484-1486
Transportregister Haarlem

Sybrant Dircsz metselaer schuldig aan St Anna convent 1 nobel van 40 st, te betalen Mei 1485

1485-03

folio 2 I 1484-1486
Transportregister Haarlem

Willem Govertsz schuldig aan gasthuismeesters van St Lysbeth 15 £, van 15 st t pond