11829 resultaten

Adriaen Anssenz | 1430

Thesauriersrekening Haarlem
Voornamenindex

zijn zoon Ansse Adriaen Anssenz.z, Dordrecht: rente tbv hem en van jvr Machteld Ansse Mathyszdochter, vrouw van Hughe van Foreest, op Haarlem, ½ jaar 7 £ 3sc 4d (184 fol 87v); 1440: ½ jaar rente, 6 £ 12sc 2d 2 mite (195 fol 67v); 1428-1429: (fol 39v) Machteld Ansse Mathyszdochter en Ansse Adriaen Anssenz.z. kopen op 1428-09-17 een lijfrente van 10 R gld per jaar op Haarlem voor 140£ 5sc

Ading Doedenz | 1424

Rek Rentmeester Kennemerland
Voornamenindex

Ading Doedenz: maakt zeedijk bij St Maarten, het 2e vak voor 4¼ nobel, het 3e voor 4 ½ nobel, het 4e voor 4 nobel 1 ½ quart (855 fol 4v); (fol 10v) die daertoe gheeet is myns heren zeedyck te bewaren en dagelics op te wesen, voor zyn cost en arbeid 6£; 1425-1426: (857 fol 9v) van idem 6£, (fol 96 ?) maakt 6 roeden zeedyk te St Maarten voor 2¼ nobel; 1427: (857 fol 26v) die geest is zie boven, 6£; (fol 28) maakt 6 roeden dijk te Sint Maarten, 3 nobel 1½ quartier

Adinc Doedenz | 1384-1385

Rek Rentmeester Kennemerland
Voornamenindex

Adinc Dodes: maakt 6 roeden dijk in Enigheborch, 3 £ 12sc (826 fol 25); 1389-1390: (828 fol 23v) Adinc Doedenz maakt 12 roeden dijc in Valkencooch, 34sc 4d; 1382: (823 fol 16v) maakt 9 roeden dijk in Valkencoich 10 £ 16sc

Ada | 1185~

v.d. Bergh I no 171
Voornamenindex

Ada, vrouw van graaf Floris III

Abraham Adriaensz | 1617-12-06

Ons Voorgeslacht 07-1988 p 269, 270
Voornamenindex

leen van Vianen: no 610) ½ hoeve in Scherpenswijk, gesplitst; 610C) 3 morgen strekkende van de Corte kade tot de Zederik, waarvan 610D) de eerste morgen aan de dijk is, Dirk Adriaansz voor zijn vrouw Janneke Leenderts, na dode van haar moeder Antonia Jan Dircsdochter; 1619-02-01: Dirc Adriaensz voor Jan Dircsz bij dode van diens moeder Janneke Leenders, belend noordoost: Pieter Florisz, zuidwest: de korte kade; 610D) 1 morgen in een camp van 5 morgen, Abraham Adriaensz voor zijn vrouw Fyke, na dode van haar moeder Antonia; 1661-12-13: Jan Gerritsz te Lakerveld, na overdracht door Fytje Leenderts, weduwe van Abraham Adriaensz; 610B) 4 morgen: Abraham Adriaensz voor zijn vrouw Fyke na dode van haar moeder; 610A): 1588-11-20: Leendert Jansz voor Antonia Jan Dircszdochter, binnen een jaar na dode van haar vader Gerrit Jan Dircsz

Pieter~ heer Abelsz | 1472-1486

Balen: Dordrecht p 295-299
Voornamenindex

schepen van Dordrecht: [Pieter] heer Abelsz [Voorcoper ?]

Abel Wolfertsz | 1509

Grote Raad Mechelen Beroepen Holland dl III dossier 231/2
Voornamenindex

Abel Wolfertsz voor de Grote Raad gedaagd door mr Martyn Jacobsz c.s, erfgenamen van Jacob Jansz: zij waren in beroep gegaan van een ten gunste van Abel gewezen vonnis van het Hof van Holland [plaats en onderwerp van het geschil niet bekend, erfenis ?]

Abraham Gerritsz | 1475

Kerkelijke Rek Haarlem fol 6v, 11
Voornamenindex

Abraham, zijn moer, van Scoeten, cloc Mary (fol 6v); 1487: (fol 11) Abraham Gerijtsz, van Scoten, geluit (cloc) Bavo met alle die clocken

Abel Evertsz | 1544-03-13

Grote Raad Mechelen Beroepen Holland dl V dossier 449/1
Voornamenindex

Abel Evertsz, deurwaarder bij het Hof van Holland

Abrioen | 1391-05-01

Ons Voorgeslacht 07-1988 p 329
Voornamenindex

leen van Vianen: no 722) 6 ½ oude scilden op het veerschip te Vianen, lijftocht van Aleid, weduwe van Abrioen