8 resultaten

Tollenaer | 1369-1377

Balen: Dordrecht p 276, 277
Achternamenindex

schepen van Dordrecht: Ricoud zoon van Willem Tolnaer; 1371: Ricoud Willem Moelnaersz (1374-04-13)

Tollenaer | 1543-1545

Grote Raad Mechelen Beroepen Holland dl I dossier 59
Achternamenindex

Maritgen Lenaert Tollenaersdochter, getrouwde vrouw, wonende in de Spuistraat in den Hage, pleegde overspel met Jan van Essche, baljuw van Beverwijk

Block | 1476

G.A. Haarlem Renteboek St Bavo fol 53
Achternamenindex

Sweer Ghantsyn Block, tollenaer van Sparendam

schipper | 1476

Renteboek St Bavo Haarlem fol 77
Achternamenindex

Claes Gerritsz, scipper, van Amsterdam, betaalde voor de tol te Sparendam 1 £ aan Zweer Block, de plaatsvervangend tolgaarder, die dit niet afdroeg aan de boedel van wijlen Hughe van Tetrode de tollenaer

Heyden, van der | 1489-09-26

Arch kerken Leiden regest 2130/ St Pancraskerk Inv no 453
Achternamenindex

Florentius filius Vranconis, priester en kanunnik van St Pancras draagt Henricus Gerardi de Alkemade, clericus, voor tot de vicarie van St Nicolaus in deze kerk, vroeger bediend door Philippus Gerardi, clericus. Zegel van mr Jacobus Tollenaer

Culemborg, van | 1468-02-17

Coll Aanw 238/Memorien Hof van Holland
Achternamenindex

de tollenaar van de Goudersluis contra Gheryt de bastaard van Culemborch (fol 291); 1468-02-24: (fol 316) 3e default tgen hem; (fol 320) heeft decreet verkregen tegen de tollenaer van Goudersluis; 1468-03-22 (fol 468)

Tetrode, van | 1476

Renteboek St Bavo Haarlem 1476 fol 58-84 [!]
Achternamenindex

afwikkeling van de boedel van Hughe van Tetrode, in leven tollenaer te Sparendam voor de stad Haarlem, Sweer Ghantsyn Block, nu tollenaar aldaar (fol 58) ; Hughe van Tetrode was in zijn leven rentmeester van een capellanie in Tetrode en moet daarvan nog ontvangen 5£ 16sc 10½d [?]; 1478: (fol 74) Albert Outgersz is resterend van zekere pacht van de capelrie in Tetrode 15st; Bouden Claesz van gelyke lant 15st

Alkemade, van | 1489-09-26

Arch Kerken Leiden Regest 2130/St Pancraskerk Inv no 453
Achternamenindex

Florentius filius Vranconis, priester en kanunnik van St Pancras draagt Henricus Gerardi de Alkemade, clericus, voor tot de vicarie van St Nicolaus in deze kerk, vroeger bediend door Philippus Gerardi, clericus

zegel van mr Jacobus Tollenaer