53802 resultaten

Tuyl van Bulkesteyn, van | 1629-04-11

Ons Voorgeslacht 09-1988 p 377
Achternamenindex

leen van Amstel: no 45) Jacob van Tuyl van Bulkesteyn doet hulde voor Arnout Adam van Wassenaer en Duvenvoorde die beleend wordt met 6 £ uit zwijnsbede te Weesp en Weesper karspel

Tuyl van Bulkesteyn, van |

Batavia Illustrata bl 851, 1003, 1157
Achternamenindex

genoemd: Wilhelmina van Tuyl van Bulkestein x Jan van Arkel, erkend 1636-04-15; Gysbrecht van Tuyl van Bulkestein x Magteld van Matenesse; Willem van Tuyl van Bulkestein, stierf 1615 x Barbara van Duivenvoorde, kinderen

Tuyl, van | 1265-10-10

Codex Dipl Neerl Serie 2 dl 4 afd 2 p 23
Achternamenindex

Werenboldus de Vechten verkoopt 9 morgen te Vechten die hij van de bisschop in leen hield, aan het klooster Oostbroek, en daarvoor aan de bisschop opgedragen heeft 7 jugera super Hare in de parochie van Seyst, in quibus Hugo de Tule, miles, commoratur ad presens, en enig land en ene huis in Twente te Ulsen, wat de bisschop hem weer in leen geeft

Werenboldus de Vechten, miles, Ghysselbertus de Amestelle, Ghysselbertus de Goey, Phillllippus de Rinninge, Walterus de Amersfoerdt

Tuyl, van | 1281-06-23

Cartul Marienweerd no 94
Achternamenindex

Hildewardis, weduwe van Falco van Deyl en haar kinderen Godfried en Aleid, verkopen voor schepenen van Zaltbommel enige stukken land bij Deil (Bulkum, Crinte) aan Marcelis van Tuyl, en pachten ze van hem tegen een jaarlijkse erftijns

borg: Henricus dictus Boninc

Tuyl, van | 1283-08-29

Cartul Marienweerd no 95
Achternamenindex

Egidius de Eynspijc en zijn vrouw Cristina verkopen voor 50 £, verschillende landen te Eynspijc aanj Marienweerd, belend: Marienweerd en Hacko de Tuul

Tuyl, van | 1290-11-25

v.d. Bergh II no 750
Achternamenindex

Nicolaas van Putten bevestigt dat hij Hadewij, zuster van zijn vrouw Aleid, heeft gegoed zoals haar vader Willem van Stryene en wijlen haar moeder haar bewezen hebben, nl een rente van 200 £ Holl uit de Wisschaerdstiende in Raemsdonc, die men houdt van Claes die Voghet [van Tuyl]

Tuyl, van | 1290-12-21

Cartul Marienweerd no 99
Achternamenindex

Margaretha weduwe van Everard, haar dochter Hiskin en zoon Gerardus Gaper verkopen voor 50 £ Leuvens aan de abdij Marienweerd land met huis en berg te Enspijk, belend oost: Marienweerd; Gerardus Groteghene en Everardus de Ambersoyen doen afstand van alle verband op gezegde goederen ter zake van een borgtocht voor 9 £ jaarlijks die zij aan Marcelis van Tuyl, ridder, verschuldigd zijn

Tuyl, van | 1293-07-20

Cartul Marienweerd no 102
Achternamenindex

Marcelis van Tuyl, ridder, verruilt met Marienweerd enig goed onder Enspijk: - 14 mensuras vocantur hond in Cortlant; - een halve juger in Gansberch, in ruil voor land geheten Dorgaende, gelegen in Boninchoven, belend: Gerardus Zassen et vicum, en Johannes dictus Cleffas

schepenen in Bomel: Petrus Bart, Henricus de Werve en Henricus Moliaert

Tuyl, van | 1301-04-17

Cartul Marienweerd no 112
Achternamenindex

Ghiselbertus de Tuul, zoon van Wilhelmus, verkoopt 4 ½ jugera land in Eynspyc voor 60 £ aan Johannes dictus Kemerer de Eynspijk, belend tussen Gerardus dictus Grote Ghenen en Marienweerd

borg: Rodolphus zoon van Ghiselbertus Groet de Tuul

Tuyl, van | 1308-10-07

Cartul Marienweerd no 127
Achternamenindex

Hubertus Cokebone koopt van Hacko filius Atalye voor 300 £, 6 jugera in Eynspijc

borg: Petrus zoon van Hacko de Tule