665 resultaten

1528-02-24

Cartul Assumburg
Eigendomsakten Heemskerk

verkoper: Floris heer van Wyngaarden (hem en zijn voorouders aangekomen uten huijse van Swieten)

koper: Alyd van Kyfhoek, douagiere van Assendelft

¼ deel van alle die landen die Willem Willem Andriesz althans in pacht heeft voor 105 R gld per jaar, daarin gerekend die voors 5 Wilh scilden (uit de Rietcamp), en behorende die andere ¾ aan Gysbrecht van Zwieten ¼, Lutgart van Swieten weduwe van Gerrit van Schoten ¼ en Gysbrecht van der Bouchorst en die kinderen van wijlen Floris van der Bouchorst ¼

Cartul Assumburg

1508-01-31

Cartul H Geest te Haerlem/ Archief Marquette
Eigendomsakten Heemskerk

verkoper: Bouwen Willemsz

koper: de Heilige Geestmeesters te Haerlem

2 ackeren zaetlants van 3 ½ achtendeel rogsading

belending: noord: die Heilige Geest te Haarlem; oost: Joost van Zijl; zuid: Joost van Zijl; west: die Schoubeek

Cartul H Geest te Haerlem/ Archief Marquette

1528-02-24

Cartul Assumburg
Eigendomsakten Heemskerk

verkoper: Floris heer van Wyngaarden (hem en zijn voorouders aangekomen uten huijse van Swieten)

koper: Alyd van Kyfhoek, douagiere van Assendelft

¼ deel van alzulke landen als ick gemeen heb leggen met Gysbrecht van Swieten, Lutgart van Swieten weduwe Gerrit van Schoten, Gysbrecht van der Bouchorst en de kinderen van wijlen Floris van der Bouchorst. Bruict: Mergriete Maerten Dircsz weduwe op t Hofland, per jaar voor 15 R gld; daar mijn portie of beloopt 3 R gld 15 st

Cartul Assumburg

1528-02-24

Cartul Assumburg
Eigendomsakten Heemskerk

verkoper: Floris heer van Wyngaarden (hem en zijn voorouders aangekomen uten huijse van Swieten)

koper: Alyd van Kyfhoek, douagiere van Assendelft

¼ deel van den lande als ik gemeen heb leggende met Gysbrecht van Swieten, Lutgaert van Swieten weduwe Gerrit van Schoten, Gysbrecht van der Bouchorst en de kinderen van wijlen Floris van der Bouchorst; bruict Mergriete Gheryt Dircsz weduwe, per jaar voor 11 R gld, daer mijn portie of beloopt 2 R gld 15 st

Cartul Assumburg

1528-02-24

Cartul Assumburg
Eigendomsakten Heemskerk

verkoper: Floris heer van Wyngaarden (hem en zijn voorouders aangekomen uten huijse van Swieten)

koper: Alyd van Kyfhoek, douagiere van Assendelft

¼ deel van alzulke landen als ick gemeen heb leggen met Gysbrecht van Swieten, Lutgart van Swieten weduwe Gerrit van Schoten, Gysbrecht van der Bouchorst en de kinderen van wijlen Floris van der Bouchorst; bruict Oetger Dircsz, per jaar voor 22,5 R gld, daar mijn portie of beloopt 56 R gld 8 st en 1 blanck

Cartul Assumburg

1529-01-05

Cartul Assumburg
Eigendomsakten Heemskerk

beeindiging van een proces voor het Hof van Holland, bij arbitrale uitspraak tussen Frederic Pouwelsz en Doede Gysbertsz; Doede Gysbertsz zal bruiken voor 15 jaar voor 30 Keyser gld per jaar (40 gr. Vls. = 1 Keysersgld), daarna heeft hij recht van voorkeur: 1) die croft daer tselve huys op staet, daer Doede voorschreven nu ter tijt in woent, 2) die weijde achter an t huijs

Cartul Assumburg

1529-01-05

Cartul Assumburg
Eigendomsakten Heemskerk

arbitrale uitspraak tussen Frederic Pouwelsz en Doede Gysbertsz (proces voor het Hof van Holland}: Doede Gysbertsz zal bruiken voor 15 jaar (en daarna recht van voorkeur hebben) voor 30 Keysers gld sjaars (40 gr Vls = 1 Keysersgld), een acker an "mijn vrou van Assendelft croft"

Cartul Assumburg

1529-01-05

Cartul Assumburg
Eigendomsakten Heemskerk

arbitrale uitspraak tussen Frederic Pouwelsz en Doede Gysbertsz (proces voor het Hof van Holland): Doede Gysbertsz zal bruiken voor 15 jaar (en daarna recht van voorkeur hebben) voor 30 Keyser glds per jaar (40 gr. Vls. = 1 Keysersgld), 4½ achtendeel rogsadinge over die Beyfferdewech

Cartul Assumburg

1529-01-05

Cartul Assumburg
Eigendomsakten Heemskerk

arbitrale uitspraak tussen Frederic Pouwelsz en Doede Gysbertsz (proces voor het Hof van Holland): Doede Gysbertsz zal bruiken voor 15 jaar (en daarna recht van voorkeur hebben) voor 30 Keyser gld per jaar (40 gr Vls = 1 Keysersgld), t Bailliuwscampgen

Cartul Assumburg

1531-12-03

Cartul Assumburg
Eigendomsakten Heemskerk

heer Floris Saij alias van Adrichem draagt over zijn leen van de grafelijkheid van Holland van 14 £ Vls uit een hofstede te Noortdorp in het ambacht van Heemskerk en de heer van Assendelft wordt hiermee beleend; deze hofstede behoorde tevoren aan Philips Saij, na dode van zijn broer Bangiaert Saij

Cartul Assumburg