Bedoelde u soms?
till | tille | tolle | tollen | tolre | tule | tull | tulla | turre | tuyl | tylle

21 resultaten

Tulle | 1410~

Leenregister Culemborg
Achternamenindex

leenregister Culemborg: - Jan van Sconauwen een viertel te Scalcwijk, die Jan Tullenz houdt van de vrouwe van Sconouwen (fol 21v); - Willem van Oestrum Jan Tullenzsz 2 morgen te Scalcwijc, belend boven: de heren van St Meerten te Utrecht, beneden: Willem zelf (fol 8v); - Sweder Petersz 2 morgen waar Willem Jan Tullenz.z. een luesse aan heeft, belend boven: St Mertyn, beneden Willem Jan Tullenz.z. (fol 4); - Jan Tullenz 2 morgen te Scalcwijck, erfleen (fol 24); - Geryt Doijs Willemsz 2 morgen te Schalckwijk in het gerecht van Culemborg, belend boven: St Mertijn, beneden: Henrick Geritsz van Cleve, samen met Johan Tullenz

Tulle | 1423-08-19

Leenregister Culemborg fol 100
Achternamenindex

leenregister Culemborg 1410~: - Geryt Doys Willemsz 2 morgen te Scallicwick, belend boven: de heren van St Martijn, beneden: Henric Gerijtsz van Cleve en Jan Tullenz met een gemeijnen eygendom

Goye, uten | 1322-10-02

Reg Hann p 110
Achternamenindex

heer Otto van Cuyck beleent jvr Margriete uyten Gooye met de gerechten Uytten Gooye, te Houten, ten Wael, te Honswijk, Tulle, de Waert van 20 morgen te Wael, het veer te Tulle en Adenslick, het gerecht Jaersvelt, Everdingen, Goverdingen, Parijs aan de zijde van de Wateringhe te Leckwaart, Gaspaerde en over Heycoop, en de visserijen tussen Parise en Cudensluic

Culemborg, van | 1454-08-10

Van Mieris Chron Vervolg p 86
Achternamenindex

de hertog beleent Gerard van Kuilenburg met de dorpen Everdingen, Golberdingen, Tulle, Hontswijk en de heerlijkheid van Laagbolgerije, hem van zijn vader aanbestorven

Tuyl, van | 1423-10-02

Leenregister Culemborg fol 101v
Achternamenindex

leenregister Culemborg 1410~: - Hubert van Tulle Gosensz 3 ½ morgen gelegen in hemael van Deijl, belend boven: Willem van Tule Caesz, beneden: de gemene bullick

Asperen, van | 1430-03-30

Inv Rijks Oude Arch 1930 III regest 1 p 23/A.R.A. Geslacht van Zyl Inv no 107 Regest 1
Achternamenindex

Ghije van Asperen, ridder, heer van Tulle en zijn vrouw Janne hebben beschikt dat de langstlevende van hen hun huis in Vyanen houden en gebruiken zal

Ruwiel, van | 1410~

Leenregister Culemborg fol 18
Achternamenindex

leenregister van Culemborg: Aernt van Everdingen 4 morgen op Zijdervelt, belend boven: Loef van Ruwele met erfpachtland, beneden: Dirc Baers van Tulle en Willem Daemsz kinderen

Goye, uten | 1258-04-10

Brom regest no 1386
Achternamenindex

uitspraak van Petrus, domdeken, Jacobus kanunnik van Oudmunster en Gysbert heer van het Gooi, in kerkelijke geschillden van de plebanen en parochianen van Gasperden met de parochianen van Tulle

Boekijn | 1238-04-11

v.d. Bergh I no 367
Achternamenindex

Baldwinus de Bentheim ruilt "mannen" met de graaf van Holland: Nycholaus Tulle, Gherardus filius Enghelberti, Rodulfus custos, Bernardus Robertus, Theoderici Boekijn met: Petrus de Reno, Wilhelmus filius Clementis, Wilbrandus filius Aleydis, Gherardus filius Godildis, Rembertus de Boumgairden en Gherardus Rasche

Boomgaarden, de | 1238-04-11

v.d. Bergh I no 367
Achternamenindex

Baldwinus de Bentheim ruilt "mannen" met de graaf van Holland: Nycholaus Tulle, Gherardus filius Enghelberti, Rodulfus custos, Bernardus Robertus, Theoderici Boekijn met: Petrus de Reno, Wilhelmus filius Clementis, Wilbrandus filius Aleydis, Gherardus filius Godildis, Rembertus de Boumgairden en Gherardus Rasche