106 resultaten

1543

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1572/10e penning Haarlem
10e Penning Haarlem

register van de 10e penning van Haarlem (excerpt)

folio nummer:

1543

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1572/10e penning Haarlem
10e Penning Haarlem

in de Molenstege: Dirc van der Laen een bogaert met een huijsgen, getaxeert op 5 £

folio nummer: fol 6v

1543

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1572/10e penning Haarlem
10e Penning Haarlem

buiten de Janspoort: Jan Pietersz Kijes een bogaertgen getaxeert op 3 £

folio nummer: fol 8v

1543

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1572/10e penning Haarlem
10e Penning Haarlem

buiten de Janspoort: mr Jacob Verdellen een huijsgen met een bogaert, getaxeert op 10 £

folio nummer: fol 8v

1543

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1572/10e penning Haarlem
10e Penning Haarlem

buiten de Janspoort: Jelis van Heussen een huis ende bogaert 12 £

folio nummer: fol 8v

1543

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1572/10e penning Haarlem
10e Penning Haarlem

buiten de Janspoort: Jan Kousebants weduwe een bogaert 2 £ 10sc

folio nummer: fol 9

1543

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1572/10e penning Haarlem
10e Penning Haarlem

buyten de zeven molens ende Waterpoort van St Kathrynenbrugge: Willem Jansz van Spaerwoude bezit zijn huys met een schuur ende een bogaertje, getaxeert op 10 £

folio nummer: fol 11

1543

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1572/10e penning Haarlem
10e Penning Haarlem

buyten Schalkwykerpoort: een ledich erf an de poorte, toebehorende Dirck Verlaen, Dirck van Rolland ende een priester, getaxeert op 2 £ 10sc

folio nummer: fol 12v

1543

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1572/10e penning Haarlem
10e Penning Haarlem

Korsgen van Rijck heeft in huyr een huijsgen om 3 £

folio nummer: fol 12v

1543

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1572/10e penning Haarlem
10e Penning Haarlem

op of nabij t Zant: de huysinge van Jan van Berkenroede; Jan van Noirtich

folio nummer: fol 1, 1v